Det är noga med antal tecken inklusive blanksteg

När man skriver en artikeltext av vilket slag det vara må, för en specifik tidning eller sajt, så gäller så gott som alltid att man får besked om att texten inte får överstiga si och så många tecken inklusive blanksteg. Det kan röra sig om max 3300 – 3500...

Artikel i Svenska Dagbladet om det snåriga asyl- och migrationsområdet

Ur min text på Svenska Dagbladets ledarsida den 21 november. Det första stycket: Sverige hade en gång en utlänningslag som i det stora hela följdes. Nu är det en snårskog som ingen – inte ens Migrationsverkets rättsavdelning, migrationsdomstolarna och knappt heller...

På ledarsidan i Svenska Dagbladet…

…skriver jag den 6 december 2018 en text om ytterligare en haveristisk aspekt på den så kallade Nya gymnasielagen, NGL. Jag har vana vid att skriva debattartiklar, ledartexter, krönikor, sammanställa rapporter, korrläsa korta och långa (bokmanus) texter. Här...

Hjälp med att formulera artiklar och andra texter

I mer än 25 år har jag skrivit artiklar och allehanda texter. På min sajt meritwager.nu finns i dag, den 6 september 2018, 9.277 publicerade inlägg… Det är texter mestadels skrivna av mig men ibland av andra. Och här finns artiklar i Svenska Dagbladet och andra...