MERITERA

KONSULT

ÖVERSÄTTNING

RAPPORTER

TEXTER

TEXTER

Skriver artiklar med mera, korrläser och språkgranskar.

i

RAPPORTER

Research, sammanställningar, presentationer.

{

ÖVERSÄTTNING

Från finska och engelska till svenska. Artiklar, rapporter etc.

KONSULT

Rådgivning, bollplank, problemhantering.

MERITERA TEXTER

MERIT WAGER

MUMMELFÖRLAGET