MERITERA

KONSULT

ÖVERSÄTTNING

RAPPORTER

TEXTER

TEXTER

Skriver artiklar med mera, korrläser och språkgranskar.
i

RAPPORTER

Research, sammanställningar, presentationer.
{

ÖVERSÄTTNING

Från finska och engelska till svenska. Artiklar, rapporter etc.

KONSULT

Rådgivning, bollplank, problemhantering.

meritera blogg

meritwager.nu

mummelförlaget