Personliga meriter

“Till det yttre är boken en anspråkslös text om Merit Wagers personliga erfarenheter av konflikter mellan individer och system, mellan maktlöshet och makt. Men bakom hennes beskrivning av hur hon med en blandning av häpnad, indignation och ren vrede blivit varse hur människor, både barn och vuxna, förvandlats från trygga individer till skräckslagna offer ligger förstås en djupare känsla. I några av de fall som Merit Wager engagerat sig i har samhället utsatt enskilda individer och familjer för en behandling som ingen kunnat förutse, och ingen är heller beredd att ta ansvar för annat än det formella beslutet. Politiker skyller på myndigheter, och myndigheter på politiker. Och alla, eller nästan alla, beklagar att de ingenting kan göra. Det är i ett sådant läge som människor med civilkurage behövs, för att avslöja statsråd som gråter krokodiltårar eller ämbetsmän som aldrig kan medge ett misstag… Det är ingen tillfällighet att både vänsterpartister och moderater, både ateister och kristna, vandrar förbi i Wagers bok. De kan, som Thomas Idergard påpekar, ändå förenas i den ideologi som hon företräder, hennes syn på människovärdet och på det personliga ansvaret. Och om man tror tillräckligt starkt på den enskilda människans värde, kan man inte fly från det personliga ansvaret. I den fruktbara föreningen framträder civilkuraget.
Ur Claes-Göran Kjellanders kommentar, ledarsidan, Dagens Nyheter

“En av Sveriges kanske mäktigaste gräsrötter heter Merit Wager. När det inte finns någon rättshjälp att få, vänder sig människor i nöd till henne. Och om hon hinner hjälper hon, oftast med framgång och alltid gratis. Hennes enda resurser är en fax och ett outsinligt rättvisepatos… Wagers bok är ett viktigt dokument. Den visar hur långt myndighetspersoner kan gå för att hävda sina subjektiva tolkningar av lagar och regler, hur prestige överordnas humanitet och hur något som oroväckande ofta liknar ren ondska sipprar mellan raderna i myndighetsbesluten. Men framför allt visar boken hur långt en enskild persons engagemang kan räcka. Genom att hela tiden sätta individens värdighet i centrum välte Merit Wager den ena maktinstansen efter den andra över ända.”
Ur ledare i Expressen

“Jag sträckläste din bok och blev imponerad!
Stå på dig och säg till om jag kan göra något!”
Kristina Axén Olin, socialborgarråd, Stockholm

“Din bok är en viktig skildring av svensk utlänningspolitik och byråkrati. Jag vill gärna citera dig i en artikel som jag ska skriva. Och jag vill beställa en bok till!”
Ingrid Segerstedt Wiberg, skribent och människorättskämpe

“Ofta tänker man ju ‘jag borde säga min mening, ta parti, göra någonting’, men där stannar man – det slutliga steget tar man aldrig, vågar inte, tror inte att man kan påverka. Just där kommer du in och som en Pippi Långstrump lyfter du hästen åt sidan! Jag är full av beundran. Tack för att du finns!”
Kaisa Muoniovaara, Helsingfors

“Merit Wager nöjer sig inte med att tycka. Hon gör. Hennes ‘Personliga meriter’ blir en lärobok i vad man kan åstadkomma med kreativitet och vilja, med tro på människovärde och personligt ansvar.”
Heidi Avellan, Hufvudstadsbladet

“Jag sträckläste din bok och blev mycket inspirerad. Jag ser den som en handbok och när jag nu har fått mitt första avvisningsfall så undrar jag om jag kan få konsultera dig?”
Kimmo Tihinen, jurist i Stockholm

“Jag sträckläste ‘Personliga meriter’, där inga transportsträckor finns… Någon likgiltighet syns inte på boksidorna. Tvärtom lyckas Wager sätta fart på många inblandade politiker och tjänstemän. Människor ger röst åt sin vrede, sorg och upprördhet. Boken är en berättelse om hur man kan vinna en kamp som förefaller hopplös.”
Birgitta Åmossa, Vasabladet

“Jag har läst din bok, den är otroligt intressant! Sanningen att säga läste jag den med tårar i ögonen. En mycket stark berättelse. Keep on going!”
Kai Jaskari, Uutiset (Finska nyheterna), Sveriges Television