Kunskaperna i landets officiella språk blir allt sämre. Det är splittrande, det leder till missförstånd på alla plan: i domstolar (oskyldiga kan dömas, skyldiga kan gå fria), i samröre med polis och när poliser skriver anmälningar och gör utredningar (språkkraven för att komma in på polisutbildningen har redan sänkts…), hos alla myndigheter (med felaktiga beslut i olika ärenden som följd), inom sjukvården (där språkförbistring kan få mycket allvarliga konsekvenser) – överallt.

Vad gäller skolelevers kunskaper i svenska så finns det mängder av rapporter om barn och unga som inte ens kan skriva med pennor på papper när de går ut högstadiet. De kan inte heller stava ord rätt och vet inte hur man använder gemener och versaler eller skiljetecken. Och deras ordförståelse minskar genom deras vokabulär blir allt magrare. Men de är Sveriges framtida läkare, lärare, domare, jurister, forskare, kommunikatörer (!), lagstiftande riksdagsledamöter, ministrar som styr riket etcetera. Till ganska stora del funktionella analfabeter som ska styra och hålla Sverige i gång.

Det är allvarligt att svenska språkets ställning inte bara försvagas på grund av sämre skolutbildning och lägre krav på korrekt svenska generellt. Dess ställning undergrävs också av landets egna myndigheter och organisationer som till enorma kostnader för skattebetalarna översätter mängder av information till all världens språk och därmed fråntar många behovet att kunna det språk som ska vara det gemensamma i Sverige.

Försvarsmakten, till exempel, annonserar på en arabiskspråkig sajt i Sverige på arabiska! Trots att svenska är landets officiella språk, det gemensamma språk som vi kommunicerar på och som därför alla som lever och verkar i landet måste behärska. Och att kunna svenska är väl ändå fortfarande vara ett krav för att få göra svensk militärtjänst?

Nu har regeringen beslutat att det ska ställas vissa språkkrav på hitkomna migranter som ansöker om permanenta uppehållstillstånd. Minst tre decennier för sent och efter ytterligare en stor utredning har utredaren kommit fram till att det krävs fyra år (2027) innan en sådan lag kan införas eftersom det tar så lång tid att formulera språktesterna…

Ur betänkandet SOU 2023:25:

Kunskapskravet föreslås träda i kraft den 1 juli 2027

Klicka på textrutorna för att se regeringens pressträff och för att läsa mer.