Selma och Karl August i Visby

Jag hade inte på mycket länge läst något av Karl August Tavaststjerna, som endast 38 år gammal dog redan1898, två år innan hans släkting, min morfar Frithjof Tavaststjerna, föddes. Mitt intresse för ”K A” som jag minns att min morfar kallade honom, och hans liv och...

“Den som sover i en demokrati kommer att vakna upp i en diktatur.”

Alldeles i början av boken, direkt efter titelbladet och innehållsförteckningen, står dessa två meningar ensamma på varsin sida: Till alla som oförskräckt kämpar för sanningen. “Den som sover i en demokrati kommer att vakna upp i en diktatur.” Otto...