Alldeles i början av boken, direkt efter titelbladet och innehållsförteckningen, står dessa två meningar ensamma på varsin sida:

Till alla som oförskräckt kämpar för sanningen.
“Den som sover i en demokrati kommer att vakna upp i en diktatur.”
Otto Gritschneder

Båda dessa meningar talar direkt till mig och är sådant som jag själv både har tänkt och känt många gånger, inte alls enbart i samband med “fallet Julian Assange”. Det är ord och meningar som alla borde stanna upp vid och tänka ett extra varv på, inte bara fladdra förbi som om orden inte hade någon djupare mening, inte betydde någonting.

Nils Melzer. Foto Eugene Jarecki.

Författaren till boken, schweizaren Nils Melzer, är FN-specialrapportör om tortyr, professor i internationell rätt i Genève och Glasgow och vice föreståndare för International Institute of Humanitarian Law i Sanremo, Italien. Det är han som, genom de två allra första meningarna påminner oss om oerhört viktiga grundvärderingar och om vad som kan hända om vi alla inte aktivt internaliserar meningen i dem. Han skriver i sin inledning:

För mig är denna bok en tvingande appell. En uppmaning och en påminnelse till alla världens stater om att det system för människorättsskydd som de skapat är dysfunktionellt, och detta på ett mycket grundläggande sätt. Boken är också en varningssignal till allmänheten, eftersom detta systemfel borde försätta varje medborgare i våra demokratiska rättsstater i alarmberedskap. En appell som därför bör uppfattas även som en personlig uppmaning till medborgarna att vakna upp, öppna ögonen och ta personligt och politiskt ansvar.

Nils Melzer skriver så här om sin bok, som tagit två år att skriva och bland annat inneburit genomgång av tusentals dokument:

Fallet Assange är historien om en man som förföljs och misshandlas för att han offentliggjort de mäktigas hemligheter och därigenom avslöjat krigsförbrytelser, tortyr och korruption. Det är historien om svårartat rättsligt godtycke i västliga demokratier vilka annars gärna framställer sig själva som föredömen i fråga om skydd av mänskliga rättigheter. Det är historien om uppsåtligt, hemligt samförstånd mellan underrättelsetjänster och myndigheter bakom ryggen på allmänheten och de nationella parlamenten. Det är historien om manipulerad och manipulativ rapportering i etablerade medier i avsikt att demonisera, förödmjuka och bryta ner en enskild person. det är historien om en man som av oss alla gjorts till syndabock för våra samhällens underlåtenhetssynder vad gäller myndighetskorruption och statligt sanktionerade förbrytelser. Det är därigenom även historien om var och en av oss som enskilda individer, om vår egen bekvämlighet, vårt självbedrägeri och medansvar för de politiska, ekonomiska och mänskliga tragedierna i vår tid.

Den som vill läsa en välformulerad recension av boken kan göra det genom att klicka på bilden till vänster. För er som inte är prenumeranter och inte kan läsa hela texten, citerar jag några korta stycken ur Stina Oscarsons text:

Vill man i detalj studera hur det (att förinta motstånd i en demokrati) går till bör man omgående läsa Nils Melzers bok ”Fallet Julian Assange”. Och vill man inte är det nog av än större vikt att man läser. Ty detta är en bok jag skulle önska att alla som arbetar inom svensk politik, juridik och journalistik läser innan de nästa gång tar ord om demokrati, yttrandefrihet och rättssäkerhet i sin mun, eller låter sådana förmedlas genom sin penna. Redan här inser jag att jag börjar frångå mitt uppdrag som recensent. Men detta är en bok som kräver det. På samma sätt som Melzer genom att skriva boken med sina egna ord förvandlas till en dissident i systemet.
———-
Melzer gör det arbete som varje journalist som skrivit en rad om Assange borde ha gjort. Han synliggör lojaliteter och ett långt gånget samspel mellan rättsväsende och myndigheter i en rad länder, där också Sveriges agerande spelar en central roll.
———-
Flera internationella kvinnoorganisationer och hundratals våldtäktsoffer har också på senare tid ställt sig bakom Melzer och protesterat mot myndigheternas utnyttjande av ett våldtäktsnarrativ för att politiskt förfölja en obekväm dissident, medan det sexuella våld som de berörda staternas arméer själva gjort sig skyldiga till systematiskt förtigits och förblivit ostraffat.

Feministisk appropriering, som en av mina vänner säger när vi talar om detta.

Och här menar Meltzer att den svenska åklagarmyndigheten genom en skickligt utlagd rökridå av utredande skuggboxning, aggressiva pressuttalanden och genom sin systematiska obstruktion och politiska instrumentalisering av förundersökningen deltagit i samma förakt för kvinnors rättigheter som regeringar världen över ständigt upprepar.

Kommentar: Boken är viktig läsning för alla. Oavsett om man, som jag liksom Nils Melzer, i början varit skeptisk till mycket av det som rapporterats i “fallet Assange”. Skeptisk var jag bland annat redan när jag läste protokollen från de ytterst märkliga våldtäktsanmälningarna och allt som omgärdade dem. Det var läsning som från första början gav en stark obehagskänsla och där sympatierna inte självklart låg hos dem som under otydliga omständigheter gjorde anmälningarna.

Boken är viktig läsning för alla som vill försöka förstå vad som kan gå – och har gått – rejält snett i Julian Assanges fall och vilken typ av statliga trakasserier som kan genomföras mot enskilda individer som lever i tron att “demokrati” skyddar mot sådant. Det som hänt Julian Assange manar oss alla till vaksamhet. Ständigt. Och till vetskap om att vaksamhet kanske inte hjälper om “demokratiska” regeringar och personer på höga positioner i samhället känner sig och sina privilegier hotade. För då kan det bli så att inga medel skys för att tysta den som “visselblåser” för att den tror att den lever i en demokratisk rättsstat där yttrandefrihet råder.

Till slut instämmer jag till fullo i Stina Oscarsons slutord i recensionen av Nils Melzers bok om denna jakt på den enskilda individen Julian Assange, som avslöjade den amerikanska statens vidrigheter:

Så jag säger: Låt hesa Fredrik ljuda.

Och om den svenska regeringen hör signalen kan man ju börja med att besvara de 50 ännu obesvarade frågor som Melzer ställt gällande dess hantering av fallet.

Till sist: Läs boken! För er egen skull.

Här kan man läsa några utdrag ur den.

Och här kan man lyssna på en podd i Folkets Radio under rubriken Sveket mot Assange med Arne Ruth, tidigare bland annat chefredaktör för Dagens Nyheter, samhällschef för Sveriges Radio och kulturchef på Expressen, inspelad 3 september 2021, mer än en månad innan boken Fallet Julian Assange kom ut på svenska.

Beställ den – klicka på Karneval förlags logo – och läs den så snart ni har den i era händer.

© denna sajt.