Som korrekturläsare av allehanda manus läser jag noggrant de texter som ska bli till böcker. Jag tar in vad de handlar om, kontollerar ofta fakta också när det inte egentligen ingår i mitt uppdrag, påpekar korrekturfel såsom att det saknas ett mellanslag eller ett skiljetecken, rättar stavfel. Inte sällan innehåller manusen också både syftningsfel och tempusfel, och det gäller i de allra flesta manus, hur välskrivna de än är. Alla gör vi fel som vi inte upptäcker själva. Därför är det så viktigt för författare och skribenter att deras manus gås igenom av korrekturläsare och redaktörer.

Det är inte så ofta jag har tid att läsa en bok i ett sträck från pärm till pärm, om det inte är just i jobbet. Men intressanta böcker som jag verkligen vill läsa har jag framme på skrivbordet och läser i då och då, när jag har en stund över. Och där ligger – bland några andra – den här boken. Jag kan inte recensera den eftersom jag inte läst ut den, men som jag ändå kan säga något om

 

Klicka på omslagsbilden för att läsa mer om boken på Bokus sajt.

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm, som driver sajten ledarsidorna.se, är en kompakt, ganska mastig bok där så gott som varje mening är viktig. Den är lite som ett uppslagsverk men samtidigt som en bok med faktabaserade berättelser. Det är massor av namn på människor, orter, företeelser att hålla reda på; främmande namn för många men ganska lätta för mig som under så många år arbetade på både SAUDIA, Saudiarabian Airlines, och på Saudiarabiens ambassad i Stockholm samt i närmare 15 år som asylombud åt huvudsakligen personer som kom från arabiska, muslimska länder. Boken är ytterst innehållsrik och även skrämmande för oss som inte önskar att islamism ska ges något som helst utrymme i offentligheten eller få påverka det demokratiska svenska samhället på minsta sätt. Kort ur författarens förord:

Den här boken handlar inte om islam – den handlar om islamism och en internationell islamistisk rörelse – Muslimska brödraskapet – som etablerat sig i Sverige. I Sverige räknar man med att det finns runt en miljon muslimer. En liten minoritet av dessa är radikala islamister som an associeras till Muslimska brödraskapet. Den här minoriteten har lyckats skapa en bild i media och bland politiker och allmänheten av att de företräder den stora muslimska majoriteten – vilket de absolut inte gör.

Ett av kapitlen i den 333 sidor tjocka boken grep tag i mig lite extra, nämligen det med rubriken När jag blir fri (klicka på sidan för att läsa texten i större format). Det börjar alltså så här och är 9,5 sidor långtGenom en teckning, en karikatyr som inte många av oss hade lyft på ögonbrynen inför, förändrades en mans liv för alltid på ett sätt som är helt orimligt, oavsett hur illa man än tyckte om teckningen.

Kapitlet slutar:

Men samtidigt vet jag att han aldrig mer kommer bli fri. Lars Vilks betalar priset för vårt sätt att leva. Han har offrat sin fysiska frihet för att vara en av dem som sätter stopp: Hit men inte längre. Lars Vilks är alltid ensam. Och aldrig ensam. Orden ringer i min öron:
“När jag blir fri.”
Ur några recensioner (på Bokus sajt):
– Väldigt bra pedagogiskt upplagd information. Väldigt skrämmande framtid för vårt land. En bok som skulle vara obligatorisk för alla politiker, och skolor.
– En viktig bok, med information som emellanåt tog andan ur mig och gav mig “gåshud”. Islamismen i Sverige, är trots mycken fakta en lättläst bok som höll mitt intresse vid liv, från pärm till pärm.
– En veritabel granskning av islamismen i Sverige. Ett ständigt aktuellt ämne som berör vårt samhälle men också den del av världen som är under teokratisk styre.
Medan jag läser lite här och där i boken, dyker hela tiden en tanke, likt ett mantra, upp inom mig:
Knowledge is power.
Kunskap är makt.
Det finns alldeles för lite kunskap på det här området hos svenska politiker liksom hos journalister, lärare, myndighetspersoner. Och hos den stora svenska allmänheten. Hos dem, som vill alla så väl och som i sin blåögdhet och strävan efter att genom öppna hjärtan både vara och framstå som “goda” inte klarat att förhålla sig till fenomenet “islamism” med nödvändig och sund skepsis. Alla dessa människor kan få nya insikter genom den kunskap och de fakta som en bok som Johan Westerholms ger. Som sagt:
Knowledge is power.
Kunskap är makt.
Läs boken! Vill man inte köpa den så finns den på närmare ett femtiotal bibliotek och finns den inte att låna kan man be biblioteket ta in den i sitt sortiment.