Som alla andra som tillfrågas/anlitas och har specialkunskaper, tar jag betalt för mina tjänster. Det senaste uppdraget handlade om att ta fram fakta och att bistå med formulering av en artikel i en tidning. En statligt anställd person som behövde formulera sig i frågor kring utvisning av asylsökande som fått avslag på sina asylansökningar kontaktade mig för att formuleringar och fakta skulle bli korrekta.

Ett annat uppdrag var att för en skribent vars modersmål inte är svenska och utifrån en text skriven på en blandning av svenska och engelska, transkribera den till en artikel på korrekt svenska.

Rapporter av olika slag är också en del av verksamheten. Nedan finns två exempel på utredningar/rapporter i vitt skilda ämnen.

Hör gärna av er om ni är osäkra på meningsbyggnader, syftningar, ord och begrepp, behöver hjälp att ta fram eller kontrollera fakta som ska användas i artiklar eller texter för hemsidor eller i andra sammanhang!