Klicka på omslaget för att läsa mer om boken och beställa den hos Karneval förlag.

De två tyska forskarna Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss analyserar Coronapandemin och drar bland annat följande slutsatser:

– Dödligheten är jämförbar med den för en vanlig säsongs­­influensa.
– Drakoniska motåtgärder är kontra­produktiva eftersom de orsakar större ­skador än viruset.
– Vacciner mot SARS-CoV-2 behövs inte, då de flesta redan är del­vis immuna och då skadorna av vaccinerna kan bli stora.

Utdrag ur boken:

SARS-CoV-2-epidemin var aldrig ­någon ­epidemi av na­tio­nell angelägenhet. Tillämp­ningen av undantagsregler i smittskyddslagstiftningen var ogrundad. I mitten av april 2020 stod det klart att epidemin närmade sig sitt slut och att de preventiva åtgärderna vållade ­irreparabla indirekta skador på alla livets ­områden. Ändå fortsatte regering­en sitt destruktiva korståg mot spökviruset och åsido­satte därmed fun­damentet i en sann demokrati.

När du läser dessa rader är ett stort experi­ment med män­niskor på väg att förverkligas med genbaserade vacciner vars ­olycksbådande risker aldrig har avslöjats för de tusentals ­ovetande försökspersonerna.

Kanske något för människor också i Sverige att läsa och begrunda, för att kunna bilda sig egna uppfattningar på ett bredare underlag än det som mer eller minde dagligen har basunerats ut av samma personer i samma lilla “klick”. Det är givetvis så, att endast genom att ta del av olika sidor och olika uppfattningar, av olika analyser och fakta, kan man bilda sig en egen uppfattning. Världen är större än Sverige och de presskonferenser kring coronaviruset och -pandemin som hålls här av en liten grupp människor.

Hos Spiegel Kultur ligger boken etta på bestsellerlistan för fackböcker:

Detsamma gäller hos Amazon Tyskland:

Jag har själv ännu inte läst boken, som alldeles nyligen kommit ut (början av september 2020), men den har definitivt väckt mitt intresse.