Jag hade uppdraget att korrläsa manuset som nu kommit ut i bokform på Karneval förlag: Syriens tystade röster.

Efter några sidors läsande glömde jag nästan bort att jag skulle korrläsa manuset, jag ville bara läsa vidare och vidare, snabbt. Men självklart tog jag uppdraget på allvar och korrläste noga medan jag samtidigt tog in det jag läste. Och många gånger baxnade jag.

Nu är jag ingen Syrien-expert även om jag följt en hel del av vad som hänt så gott jag kunnat. Men det är just precis så snårigt och invecklat som den här boken visar, så att ha en absolut och klar bild av skeendena torde vara omöjligt för i princip alla människor. Det är det i högsta grad för mig. Men så mycket kan sägas som att en hel del som varit/är “etablerade sanningar” i Sverige (och annorstädes), ställs på ända av författaren till boken, Patrik Paulov.

 Några syriska röster som hörs i boken:

Jag vet att det finns många syrier som flytt till Sverige, så jag skulle vilja passa på att säga till dem att ert land behöver er. Kom tillbaka och hjälp till att återuppbygga det. Syrien är så gott som befriat från terrorister.
Tony Sayegh, läkare, Aleppo

Jag skulle vilja ställa alla politiker och journa­lister till svars för allt de sagt och gjort, för alla lögner. De har aldrig lyssnat på oss vanliga syrier. Jag gick i grundskolan och gymnasiet i östra Aleppo. Jag känner min hemstad och mitt folk. Men politikerna och journalisterna har bara lyssnat på den andra sidan.
Fadia Restom, exilsyrier, Jönköping

Och ur texten:

Rätten att avgöra Syriens framtid tillhör endast det syriska folket. Det har slagits fast upprepade gånger i FN:s säkerhetsråd resolutioner.

Katastrofen i Syrien beror till stor del på att denna rätt inte respek­terats. Att andra staters ledare agerat över huvudet på det syriska folket. Att de agerat i strid med syriernas intressen.

Att skeppa in tusentals ton vapen till extremistgrupper som bombat skolor och bussterminaler, förstört infrastruktur och industrier och tystat meningsmotståndare – det har inte bidragit till demokrati, det har inte stärkt respekten för de mänskliga rättigheterna och det har inte skapat bättre levnadsförhållanden.

Kriget och dess fasor går inte att göra ogjorda. Men det finns möjligheter att minska lidandet i Syrien. Det finns möjligheter för ett enskilt litet land som Sverige att snabbt och med enkla medel göra en positiv insats.

När detta skrivs i maj 2019 hörs nödropen inifrån Syrien om akut brist på bränsle, mediciner och andra livsnödvändiga varor. Att lägga till den förödelse och nöd som åtta år av krig orsakat.

Utrikesminister Margot Wallström skulle kunna lyssna på det syriska folkets krav på att häva EU:s ekonomiska sanktioner. Hon skulle kunna lägga in sitt veto i utrikesrådet mot en förlängning av sanktionerna.

Jag kan bara säga att jag tror att den här boken kommer att skapa en hel del debatt och diskussion.