Klicka på textrutan för att läsa vad som sägs på Wikipedia.

Ett av de senaste uppdragen har varit att göra en sammanställning av vad som gäller i frågor om upphovsrätt och nyttjanderätt, med fokus på fyra viktiga frågor för den klient som beställt rapporten.

Upphovsrätten är ett inte helt lätt område att försöka greppa och absolut klara besked i alla typer av frågor kring den går knappast att ge eftersom det vid tvist kan komma att handla om tolkningsfrågor.

Det var ändå glädjande att kunna leverera en översikt och att just de frågor som var viktigast för klienten kunde finna svar och att de dessutom var positiva för klientens verksamhet.