Ur min text på Svenska Dagbladets ledarsida den 21 november.

Det första stycket:

Sverige hade en gång en utlänningslag som i det stora hela följdes. Nu är det en snårskog som ingen – inte ens Migrationsverkets rättsavdelning, migrationsdomstolarna och knappt heller Migrationsöverdomstolen – tryggt kan ta sig igenom.

Det sista stycket:

Svajighet och därmed osäkerhet präglar i dag asyl- och migrationsområdet på ett sätt som hårt drabbar både dem som faktiskt har skäl att söka och få skydd här och Sverige och dess folk som ska ta emot dem.

Läs också Migrationsområdet har blivit en svårgenomtränglig snårskog och bristen på ett gemensamt för alla begripligt språk bidrar till oklarheter.

Ta gärna kontakt om du behöver hjälp med korrläsning och språkgranskning av artikeltexter (liksom de flesta andra sorters texter).