…innebär för mig att förena nytta med nöje, vilket är en alldeles utmärkt grund för att göra ett gott och noggrant jobb.

Nyligen har jag korrläst och språkgranskat två sinsemellan mycket olika manus och båda har behandlat ämnen som också har intresserat mig. De finns nu att beställa hos Karneval förlag, ett förlag med mycket varierad utgivning och många riktigt spännande, intressanta, läsvärda titlar på sin “repertoar”.

Den ena boken är Min mamma hade många inneboende, skriven av Lena Kallenberg. Den utspelar sig exakt i de kvarter där jag själv bor på Söder i Stockholm och tiden är 60-tal. Det var ett helt annat Söder då, men gatorna och parkerna där människorna bor och rör sig är desamma. Ett roligt uppdrag, att korrläsa en roman där en del var igenkänningsbart men tidsandan var så helt annorlunda än idag. Jag rekommenderar boken varmt till alla som är intresserade av inblickar i stockholmsliv i närhistorisk tid.

Den andra boken är Konsten att överleva i en övermedicinerad värld, skriven av Peter Gøtzschke. Den var extra intressant för mig att korrläsa eftersom jag också själv många gånger förundrats över den konsumtion av allehanda mediciner som så många människor ägnar sig åt, ofta utan att reflektera utan enbart för att “doktorn säger att jag ska ta den här medicinen”. Lite egen efterforskning om ordinerade mediciners verkan och inverkan på kort och lång sikt skadar inte. Dessutom bör man vara uppmärksam på hur mediciner – om man tar flera – interagerar med varandra.

Både korrläsning och språkgranskning är viktiga i dessa dagar av allehanda datoriserade översättningsprogram och grammatik- och stavningskontroller. Automatiska program som översätter, till exempel, kan bara användas för att ge ett hum om vad en text handlar om. Inget annat. Grammatik- och stavningskontroller klarar inte av finesser i texter, dock är det ändå bra att göra en “rough” stavningskontroll och ändra uppenbara fel innan korrläsning och språkgranskning tar vid. Men en seriös text måste genomgås också manuellt, eftersom stavningskontrollen på datorn inte kan läsa och förstå sammanhang eller när/om författaren leker med ord, vilket författare ofta gör.

Läs också Jag har korrläst ett bokmanus!

Behöver ditt företag hjälp med korrläsning och/eller språkgranskning;
att skriva eller strukturera artiklar; skriva rapporter och säljtexter med mera?
Eller med översättning av texter från finska och engelska till svenska?
Hör gärna av dig för att etablera kontakt och diskutera behov och önskemål.