I mer än 25 år har jag skrivit artiklar och allehanda texter. På min sajt meritwager.nu finns i dag, den 6 september 2018, 9.277 publicerade inlägg… Det är texter mestadels skrivna av mig men ibland av andra. Och här finns artiklar i Svenska Dagbladet och andra tidningar. Inte en helt komplett lista eftersom en del texter inte längre finns på nätet, men de flesta finns med. Artiklar och texter som jag korrekturläst, språkgranskat och hjälpt företag och andra att skriva finns inte med.

Idag har finlandssvenska Hufvudstadsbladet publicerat den här artikeln. Ett kort utdrag ur texten nedan, hela artikeln kan läsas genom att man klickar på text- och bildrutan till vänster.

Statsminister Juha Sipilä uttalade sig i Yles program Morgonettan (1.9) och har också skrivit på sin blogg: “I en stor grupp med människor finns olika orsaker till att lämna sitt hemland. Utöver krig och förföljelse finns också hopp om ett bättre liv någon annanstans. Det här är helt förståeligt, men asylsystemets uppgift är att hjälpa människor som är i nöd.”

Säkert som amen i kyrkan kommer motreaktioner och påståenden om att statsministern har fel. De som påstår att han har fel har inga bevis eller belägg för det de påstår. De har också glömt vad president Sauli Niinistö sa den 19 januari 2016 till Yle Nyheter: “Den här situationen, som börjar påminna om en folkvandring, har skapat mycket diskussion inom regeringen. Vi har noterat att det har anlänt människor från nästan 30 länder till Finland. Då är det helt klart att vi inte talar om en flyttrörelse som orsakats av krigssituationen i Syrien eller Irak.”

Mer om ovanstående artikel, med relevanta länkar, kan läsas här: Finland. Jag skriver i Hufvudstadsbladet om att Finland bör se upp för den typ av handhjärtepolitik som råder i Sverige.