Klicka på bokomslaget för att läsa om boken och för att beställa den.

I min text Nytt år, nya uppdrag den 3 januari 2019, nämnde jag boken Det internationella genombrottet av Terje Tvedt, en bok som just då i dagarna hade kommit ut på Karneval förlag. Jag hade haft uppdraget att korrekturläsa manuset som hade översatts från norska av Ulrika Junker Miranda. När jag läste manuset ställdes det mesta jag trodde mig veta om Norge på ända. På samma sätt som människor i världen haft en föråldrad och felaktigt ljus bild av Sverige som ett välfungerande välfärdsland där människor lever tryggt och med stor tillit till varandra och staten – vilket vi alla idag vet inte längre stämmer – hade jag, något förenklat, en bild av glada och trygga och rika (genom olja) norrmän som går på tur med sina smörgåspaket och är friska, glada och sportiga. Och att asylinvandringen och det mångkulturella inte ens är i närheten så stor och så omfattande som i Sverige. Men efter att ha läst Terje Tvedts bok så blir synen på grannlandet i väst en annan.

Klicka på text- och bildrutan för att lyssna på intervjun med Terje Tvedt på sajten Kvartal, som presenterar den bland annat så här:

Terje Tvedt vill väcka debatt om Norges självbild. Han är historikern som har retat gallfeber på sina landsmän när han har granskat den norska bistånds- och invandringspolitiken och blottlagt ett stort antal mytiska påståenden. Han har lyft fram en förljugen historieskildring och slår fast att de mänskliga rättigheterna, som Norge ville bli världsmästare på, inte är så universella som de flesta anhängare brukar hävda. Samtidigt är han fascinerad över att ett av världens mest homogena länder på kort tid blev ett stort invandringsland, med en befolkningsökning på 18 procent på mindre än två decennier.

Klicka på text- och bildrutan för att komma till Studio Ett, Sveriges Radio den 16 april 2019.

Också Studio Ett i Sveriges Radio har gjort en intervju med Terje Tvedt men har valt att inte göra ett eget klipp av den. Man får därför själv leta fram intervjun i programmet som sändes tisdagen den 16 april.

Något om bokens innehåll:
Kvartal förlag: Från 1960-talet och framåt genomgick Norge vad histo­­ri­kern Terje Tvedt ­kallar det internationella genombrottet. Under denna tid upplevde landet något som bara kan beskrivas som revolutionerande förändringar. Norge, som dittills varit ett av världens mest etniskt, ­kul­turellt och religiöst homogena ­länder gick mycket långt i den rakt motsatta riktningen, då en stor mängd ­migranter anlände från Afrika, Asien och ­Latinamerika.

Och:

Fritanke: En viktig, lättläst, spännande och tankeväckande bok som förtjänar den uppmärksamhet den fått och mer därtill … en mäktig uppvisning av historikerfackets relevans för förståelsen av vår samtid.

Och:

Morgenbladet: Många ser fram emot en ny bok av Terje Tvedt med samma skälvande förväntningar som då de i sin ungdom väntade på nästa LP från Rolling Stones, The Who eller något annat band som uppfattades som anti-­establishment.

Korta utdrag ur boken:

År 2016 hade Norge blivit ”världsmästare i u-hjälp”, drev utvecklingsprojekt i över 100 länder och hade blivit inblandat i fredsförhandlingar världen över. Norge hade på bara ett par decennier blivit ett multikulturellt land.

I relation till folkmängden hade landet fler invånare från den utomeuropeiska världen, från Asien och Afrika, än nästan alla andra europeiska länder.

Historien om de dramatiska förändringar som Norge står mitt uppe i måste berättas nu, eftersom konsekvenserna är så osäkra och reflektionerna kring dem så historielösa.

Klicka på text- och bildrutan för att läsa texten i Svenska Dagbladet.

Per Gudmundson, då ledarskribent i Svenska Dagbladet, skrev den 22 februari 2018 om boken i texten Så infördes mångkulturen, närstan ett år innan den svenska översättningen kommit ut. Bland annat:

Hur hamnade vi här? På bara några decennier förvandlades ett av världens mest homogena länder till ett av Europas invandrartätaste. Från en plats där snart sagt alla föddes in i statskyrkan blev det ett land där islam är näst största religion. Det tidigare allt överskuggande projektet, bygget och värnet av nationalstaten, övergavs. I stället utvecklades en humanitär stormakt. Bistånd till tredje världen, medling och konfliktlösning blev centrala värden. I stället för i ett invasionsförsvar fann sig soldater plötsligt tjänstgöra i krigszoner på andra kontinenter. FN och internationella konventioner antogs vara en naturlig förlängning av det nationella intresset och blev en överideologi. En hel klass av statstjänstemän förvandlades på en generation till världssamveten. Vad var det som hände?

Per Gudmundson avslutar sin ledartext så här:

Det internasjonale gjennombruddet borde ges ut på svenska. Det är nog många som undrar vad som hände, här också.

Karneval förlag gav ut den på svenska. Många samhällsaktörer av olika slag, främst de som tagit på sig att styra Sverige men också representanter för medierna och många andra bör läsa boken. Kunskap är makt. Att sticka huvudena i sanden är aldrig en bra strategi.

 

För hjälp med korrläsning, språkgranskning, formulering
av texter av olika slag,översättning från finska och engelska
till svenska med mera: ta gärna kontakt och beskriv
vad ni behöver hjälp med (kontext, ämne etc)
så får vi se vart det leder!